Skoči na glavno vsebino
Select Page

Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta

Spoštovani starši,

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

 1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
 2. Otroku ni bila odrejena karantena.
 3. V zadnjih 14 dneh vam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
 4. Če se bodo pri vašem otroku pojavili znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
  s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj otrok ostane doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi
za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

BODIMO ODGOVORNI!

Kljub težavam z virusom vsem želim uspešen začetek šolskega leta 2020/21.                                  Ravnatelj

Prvi šolski dan

Šolsko leto je spet naokoli in s poukom pričnemo v torek, 1. 9.:

 • učenci podružnice Lokavec ob 8.00 uri
 • učenci 2. – 9. razreda centralne šole ob 8.30 uri

Učenci prvega razreda centralne šole se s svojimi starši zberejo pred šolo ob 9.30 uri.

 

Avtobusi (za centralno šolo in podružnico) na ta dan vozijo:
– 7.10: Žice – Dražen Vrh – Sv. Ana [TAJHMAN]
– 7.45: Sv. Ana – Lokavec – Ledinek – Sv. Ana [TAJHMAN]
– 7.15: Sv. Ana – Froleh – Bačkova – Sv. Ana [ŠOLSKI AVTOBUS]
– 7.35: Sv. Ana – Bačkova – Nasova – Zg. Ščavnica – Rožengrunt – Grabe – Sv. Ana [ŠOLSKI AVTOBUS]
– 8.05: Sv. Ana – Zg. Ročica – Žice – Ledinek – Sv. Ana [ŠOLSKI AVTOBUS]

Avtobusi začnejo z vožnjami domov ob 11.15 uri.

Projekti v vrtcu

 

PROJEKT SOBIVANJE – SKRB ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Namen projekta je razvijanje otrokovih socialnih veščin. Dejavnosti bodo načrtovane tako, da bodo otroci pridobivali izkušnje in znanja  povezane s prijateljstvom, dobrodelnostjo, medsebojno pomočjo ter spoštljivim odnosom do sebe in širšega okolja. Projekt sobivanje bomo izvajali v sodelovanju z Društvo Sobivanje, ki je koordinator številnih projektov. V sklopu krovnega projekta bomo izvajali podprojekt Živim zdravo. S katerim želimo bomo ozaveščali in aktivno opominjali otroke in starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja (šport, zdrava prehrana, higiena). Spodbujali bomo tudi prijateljstvo in organizirali Dan prijateljstva. Otroke bomo spodujali k razmišljanju o prijateljstvu.

 

Prizadevali si bomo za uresničitev vseh tistih ciljev, ki smo jih zapisali ob dvigu šolske zastave. V okviru projekta bomo izvedli naslednje akcije: ureditev igralnic in okolja, zbiranje starega papirja, zamaškov … Vključili bomo starše, ki imajo kakršnokoli dejavnost, povezano z našo temo. Vse skupine delajo po načelu »Skrbimo za urejenost okolja, v katerem živimo«.

Programski cilji:

 • vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju – zdrava prehrana, pozitiven odnos do narave in gibanje v naravi naj postane način življenja otrok,
 • otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati,
 • otrok razvija socialne veščine, pridobiva izkušnje in se uči o pomenu medosebnih odnosov – prijateljstvo, prijaznost, medsebojna pomoč, toleranca, razvijanje spoštljivega odnosa do sebe in okolice.

 

PROJEKT – ZDRAVJE V VRTCU

S programom, ki ga vodi NIJZ želimo razviti in okrepiti zmožnosti vrtca za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju. Želimo, da se vrtec oblikujejo v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje celotne populacije.

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, v program vključujemo različne strokovnjake. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja.

Programski cilji:

 • oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in
 • delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

Letošnja osrednja tema, na katero se bodo po skupinah, ki v projektu sodelujejo (prijava do oktobra 2020), izvajale dodatne aktivnosti znotraj vrtčevskega kurikuluma bo Počutim se dobro 2.  

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in osnovnih šolah ter njihovih bližnjih. S tem želimo prispevamo tudi k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol in vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Sodelovali bomo v igri Beli zajček, katere namen je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, s skirojem, z rolerji, s poganjalčkom, z avtobusom, z vlakom. Igra je priporočena za izvedbo v skupinah drugega starostnega obdobja. Vrtec bo skupaj z izvajalci organiziral tudi druge dejavnosti s področja trajnostne mobilnosti in bo sodeloval z občino pri urejanju vrtčevskega okoliša za večjo varnost otrok.

 

Aktivnosti projekta se v vrtcih že izvajajo od decembra 2018 in se bodo končale v juliju 2021. V tem času so načrtovane 3 izvedbe igre Beli zajček. Prva izvedba v septembru 2019 je že končana, naš vrtec se bo pridružil izvedbi v jeseni 2020.

 

BRALNA PISMENOST

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanja literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v  domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, pravljic, izštevank, rimah, šaljivkah, ugankah itn. Prav tako je pomembno navajanje na rabo knjige. Temeljni cilj razumevanje jezika je kot temelj lastne identitete.

 

MALI SONČEK

Namen projekta je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Mali sonček otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma).

 

ZOBNI ALARM

Je program, ki se izvaja po vrtcih in šolah v Sloveniji. Z njim otrokom in staršem prenašamo znanje o pravilni negi zob in dlesni, zgradbi zob, škodljivih bakterijah, zdravi prehrani ter ustreznih pripomočkih za ščetkanje na inovativen način. Vsebine in delavnice so prilagojene različnim starostnim skupinam, vendar je pri najmlajših zaželeno, da sodelujejo tudi starši. Verjamemo, da lahko z ustrezno preventivo zobje ostanejo zdravi vse življenje. Zato je še toliko bolj pomembno, da v zobno preventivo vpeljemo prav otroke in njihove starše.

Program je sestavljen iz štirih delavnic, vsaka traja eno šolsko uro in zajema teoretični ter praktični del.

 1. delavnica zobna higiena;s pomočjo inštruktorjev se bomo naučili pravilne tehnike čiščenja zob in se seznanili z ustreznimi pripomočki za nego;
 2. delavnica anatomija; spoznali bomo anatomijo ustne votline, obenem pa izvedeli, kakšna je vloga dlesni, jezika in ustnic;
 3. delavnica bolezni zob;izvedeli bomo, kako nastanejo zobne obloge in kakšne bolezni povzročajo. Naučili se bomo, kako se tem boleznim lahko izognemo;
 4. delavnica prehrana; kaj pomeni zdrava prehrana in katerim jedem se je najbolje izogniti, se bomo naučili na zadnji od štirih delavnic.

 

PROJEKTI PO SKUPINAH:

 

RUMENA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Bralna pismenost
 • Zdravje v vrtcu

 

ORANŽNA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Bralna pismenost,
 • Zdravje v vrtcu
 • Mali sonček.

 

RDEČA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Bralna pismenost
 • Mali sonček
 • Zdravje v vrtcu

 

ZELENA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Bralna pismenost
 • Zdravje v vrtcu
 • Mali sonček
 • Cici vesela šola
 • Zobni alarm
 • ERASMUS+ Netopir na vulkanu.

 

MAVRIČNA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Cici vesela  šola : pri projektu gre za vsakomesečne sprotne pogovore ob prejemu nove revije Cicido, kjer je zadana naloga, otroci rešujejo naloge in jih skupaj pregledajo) – na ravni države.
 • Mali Sonček
 • Zdravje v vrtcu
 • Bralna pismenost
 • Zobni alarm
 • Moj kraj.

 

VIJOLIČNA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Mali sonček
 • Zdravje v vrtcu
 • Bralna pismenost
 • ERASMUS + 2020/21,

v katerem sodelujejo OŠ Sveta Ana in vrtec skupaj s podružnicama v Lokavcu, OŠ Janka Padežnika, šola NMS iz Stradna in vrtec Studenci iz Maribora. Naslovna tema je »Netopir na Vulkanu«. Koordinatorica projekta je Mateja Kramberger. Projekt financira Evropska skupnost. Predviden zaključek projekta je bil v maju 2020, a je bil zaradi epidemije korona virusa prestavljen, tako se projekt nadaljuje še v letošnjem letu.

 • Naš vrt

V okolici šole in vrtca v Lokavcu imamo visoke vrtne grede, za katere skrbijo otroci s pomočjo učiteljic in vzgojiteljic. Kar sami posadijo in vzgojijo, tudi oberejo in uporabijo.

Formativno spremljanje učencev

Razvoj didaktike na področju procesa preverjanja in ocenjevanja znanja (Formativno spremljanje učencev). Učitelji bomo izvajali formativno spremljanje znanja, kar pomeni, da bomo stalno spremljali otrokov razvoj in napredek znanja. Ob strokovnem razvoju učitelja daje naloga poudarek tudi na razvoju osebnih kompetenc učitelja. Uspešnost v praksi bomo merili v večsmerni komunikaciji pri odpravljanju šibkosti, dajanju povratne informacije, vrednotenju dosežkov, skupno postavljanje ciljev, med-vrstniško sodelovanje. Preverjanje in ocenjevanje znanja v procesu formativnega spremljanja učencev ostaja v domeni obstoječega Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.

V tem šolskem letu se bomo strokovni delavci izobraževali na področju formativne pedagogike pod strokovnim vodstvom inštruktorice formativne pedagogike Mateje Peršolja. Za dvig kakovosti pouka smo na šoli vzpostavili tim za formativno spremljanje, v katerem 5 koordinatorjev spremlja delo strokovnih aktvov in učiteljev. Formativno spremljanje je vključeno tudi v razvojni načrt šole za mandatno obdobje 5 let.

Cajon – sestavim, pobarvam, igram

Idejni vodja projekta na državni ravni: Jaka Strajnar

Vodje projekta na OŠ Sveta Ana: Irena Rola Bek, Metka Beber, Nataša Petek

Ciljna skupina: Učenci izbirnih predmetov OGU in LUM3, člani krožka Modelarji in skupina glasbeno nadarjenih učencev 7. in 8. razreda

Cajon (šp. škatla ali zaboj, izg. kahon) je tolkalni inštrument kvadratne oblike, na katerem se sedi in hkrati igra z rokami. Njegova nezapletena osnovna tehnika omogoča učencem hitro in učinkovito učenje ter izvajanje različnih enostavnih ritmov. V osnovnih šolah se ga lahko uporablja tudi pri pouku glasbene umetnosti, zboru, ansambelski igri in drugih predmetih tako na razredni kot na predmetni stopnji. Ritem je nedvomno povezovalni element, ki spodbuja ustvarjalnost, koordinacijo in zbranost učencev.

Cilj Projekta cajon je medpredmetno povezovanje v osnovnih šolah, in sicer med predmeti tehnike in tehnologije, likovne umetnosti in glasbene umetnosti (ali ustreznih izbirnih predmetov). Učenci bodo cajone pri urah tehnike in tehnologije sestavili ali izdelali, pri urah likovne umetnosti jih bodo likovno opremili, pri urah glasbene umetnosti pa bodo nanje igrali. Možnosti realizacije omenjenega projekta so zato povsem odprte in prepuščene šolam samim.

Projekt cajon se bo izvajal v šolskem letu 2019/20.

Zaključek projekta cajon bo v drugi polovici aprila 2020. V sodelovanju s Slovenskim društvom Carla Orffa se pripravlja srečanje vseh udeležencev Projekta cajon – Cajonmanijo. Rdeča nit prireditve bo, kot že ime pove, cajon. Na srečanju bodo skupine predstavile svoje glasbeno ustvarjanje s cajoni, lahko tudi v kombinaciji z drugimi ritmičnimi inštrumenti (boomwhackers, body percussion, različni bobni …). Na srečanju se bodo izbrali tudi najbolj izvirno okrašeni cajoni in izvedla se bo skupinska skladba. Razpis za Cajonmanijo bo objavljen v začetku januarja 2019.

V času projekta se bo lahko spremljal razvoj cajonov po šolah preko spletne strani www.cajon.si/projekt-cajon/, kjer se bodo objavljali prispevki (fotografije, avdio, video …) in tako bogatili gradivo z idejami in krepili povezanost med sodelujočimi šolami.

Turizmu pomaga lastna glava

PROJEKT TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

Projekt Turizmu pomaga lastna glava je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo spodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah.

Turistična zveza Slovenije skupaj s predanimi osnovnošolskimi mentorji in učenci ne glede na epidemijo slovensko mladino še naprej uvaja v turizem in jo izobražuje na področju zdravega in sonaravnega bivanja ter trajnostnega razvoja gastronomije, krepi nacionalno promocijo kulinarike in gastronomije ter ustvarja sinergijo z lokalnim okoljem.

Naša šola je v projekt vključena že od leta 2013. Učenci pripravijo turistično nalogo v kateri izberejo turistični produkt in ga kasneje predstavijo na turistični tržnici obiskovalcem dogodka. Naša občina je turistično zelo bogata, zato s pomočjo pridnih turističnih delavcev, učencev  ter mentorjev privabi turiste s celotne Slovenije in širše. Projekt je tekmovalne narave, v katerem so naši učenci zelo uspešni, saj posegajo po številnih zlatih priznanjih.

Razpisana tema 38. državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava je OKUSNI ZAKLADI: Lokalni kulinarični spominki s trajnostnim pridihom.

2023/24

Lan in Ana v iskanju zaklada, OŠ SV. Ana, 2024 (reklamni spot)
Lan in Ana v iskanju zaklada, OŠ SV. Ana, 2024 (naloga)
Itinerarij
Zloženka
Anketni vprašalnik

 


V učenca usmerjen pouk

Projekt V učenca usmerjen pouk

Temeljni namen projekta je usposobiti učence za samostojno raziskovalno delo. To bomo dosegli preko medsebojnega učenja učiteljev, pri katerem bodo v ospredju v učence usmerjeni pristopi k učenju.

Cilji:

 • umestiti povezovanje med učitelji v letne priprave,
 • umestiti aktivne metode dela za učenci v letne priprave
 • izvesti dejavnosti za izmenjavo izkušenj in znanja med učitelji,
 • spodbuditi interes pri učiteljih za nove načine dela.

 

Izhodišča za delo:

 • uvajati moramo čim več v učence usmerjenih načinov dela,
 • opredeliti je treba, kaj so V UČENCE USMERJENI NAČINI DELA oziroma poenotiti razumevanje tega koncepta,
 • projekt bo »viden« v letnih pripravah (medsebojno usklajevanje v aktivih),
 • razvili bomo skupna izhodišča za spremljavo in analizo,
 • v okviru projekta bodo izvedene medsebojne kolegialne hospitacije.

Potovanje v branje

V projekt so vključeni učenci 1. do 4. razreda.

Osnovni cilj je razvijanje bralnega interesa in motivacije za branje.

Z bralnim dnevnikom ter različnimi bralnimi in drugimi komunikacijskimi dejavnostmi učence spodbujamo in navajamo k rednemu branju, kar omogoča tudi uspešnejše usvajanje ter avtomatizacijo bralne tehnike. Pomemben del projekta predstavlja formativno spremljanje napredka učencev pri branju.

Ob »potovanju v branje« učenci ugotavljajo, da je učenje branja lahko zanimivo ter da je branje tudi zabavno. Pomembno je, da branje otrokom približamo na prijeten način in tudi tako razvijamo vseživljenjsko zanimanje za branje.

V projektu imajo zelo pomembno vlogo tudi starši, ki otrokom v berejo in aktivno spremljajo branje otrok.

Koordinator: Ksenija Mlekuž; razredniki

Skrb za okolje in zdravje

PROJEKT SKRB ZA OKOLJE in ZDRAVJE – interni projekt na nivoju šole

Koordinator projekta na matični šoli je Daniela Stanojević, na podružnici Natalija Veingerl (šola in vrtec) in Alej Kop v enoti Sveta Ana.

Okoljske dejavnosti pomenijo tako voden način življenja v šoli, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in dejavno odgovoren odnos do sočloveka, do okolja in do vsakega živega bitja. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja se z izbiro zanimivih metod dela učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga usvojili pri pouku, v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Cilji projekta okoljske dejavnosti kot način življenja:

 • razvijanje čuta odgovornosti za ohranjanje čiste in zdrave narave in življenja v njej,
 • spodbujanje učencev k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju z vidika različnih perspektiv,
 • obogatitev pouka z vsebinami in aktivnostmi vezanimi na okoljsko tematiko,
 • izhajanje iz resničnih, okoljsko pomembnih aktivnosti v lastnem okolju in povezovanje s problemi širšega okolja,
 • ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane in navajanje na zdrav način življenja,
 • razvijanje in krepitev dobrih medsebojnih odnosov,
 • razvijanje ustvarjalnosti, kritičnosti, samostojnosti, odgovornosti in strpnosti,
 • pozitiven odnos do narave postane način življenja učencev.

 

Druge aktivnosti: ekologija medsebojnih odnosov (delavnice), eko delavnice, eko bralna značka, ločeno zbiranje odpadkov v vseh enotah zavoda, zbiranje odpadnega papirja, čistilne akcije, zelene straže, urejanje zeliščne in cvetlične gredice ter cvetličnih korit.

Prav tako bomo delovali kot šola, ki promovira zdravje v svojem okolju. V skrbi za zdravo prehrano otrok bomo nadgrajevali SHEMO ŠOLSKEGA SADJA (SŠS) tako, da bomo poskušali dobaviti čim več sadja in zelenjave slovenskega porekla ter lokalnih ponudnikov. V jedilnike bomo vključevali hrano slovenskega porekla, pridelano na integriran način.  Za te aktivnosti je zadolžena organizatorica šolske prehrane gdč. Lara Plazar.

Nadalje bomo sodelovali v okoljskih akcijah v povezavi z zunanjimi inštitucijami v skladu z LDN.

Šolska mediacija

Projekt: Šolska in vrstniška mediacija

Načrt dejavnosti 2019/20

CILJI:

Usposobiti učence za samostojno izvajanje mediacijskega procesa

Širiti miren način reševanja sporov in spodbujati ničelno toleranco do nasilja

Spodbujati spoštljivo komunikacijo na vseh ravneh

Razvijanje čustvene inteligence in učenje socialnih veščin

Sodelovanje z vrstniškimi mediatorji sosednjih OŠ in nadarjenimi učenci

Sodelovanje z varovanci SVZ Hrastovec Enota Ščavnica

Sodelovanje z Društvom Wet noses in Mariborskim zavetiščem za zapuščene živali

Dejavnosti: zaključek usposabljanja vrstniških mediatorjev, s sodelujočimi šolami, reševanje sporov med vrstniki, promocija vrstniške mediacije, učna pomoč učencem, tutorstvo, zbiranje hrane in pripomočkov za zapuščene živali…

Stop nasilju

PROJEKT – STOP NASILJU – projekt na nivoju šole.

Projekt je namenjen razvijanju ničelne tolerance do nasilja. Preventivne dejavnosti za učence bodo sistematično organizirane v okviru razrednih ur za učence  in predavanj za starše, izobraževanj strokovnih delavcev vključenih v projekt. Strokovni delavci se v okviru projekta strokovno izpopolnjujejo na področju restorativnih pristopov v vsakdanjem življenju v razredu.

Katalog informacij javnega značaja

 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Sveta Ana
Naslov: Sveta Ana 14
Pošta: 2233 Sveta Ana
Telefon: 02 729 58 70
Elektronski naslov: info@sveta-ana.si
Odgovorna uradna oseba: Aleksander Šijanec, ravnatelj šole
Pomočnica ravnatelja v šoli Ksenija Mlekuž
Datum objave kataloga: 01.02.2013
Datum zadnje spremembe: 01.11.2017
Katalog je dostopen na spletu: http://www.sveta-ana.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in vzgojo in varstvo predšolskih otrok na področju občine Sveta Ana.

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram zavoda

 

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Zavod ima naslednje notranje organizacijske enote:

Podružnična šola Lokavec
Naziv in naslov: OŠ Sveta Ana – podružnica Lokavec, Lokavec 6, 2233 Sveta Ana
Telefon: 02 729 58 66
Elektronski naslov: info@sveta-ana.si
Vodja notranje organizacijske enote: ravnatelj Aleksander Šijanec
Vrtec Sveta Ana
Naziv in naslov: Vrtec Sveta Ana, Sveta Ana 14, 2233 Sveta Ana
Telefon: 02 729 58 62

Elektronski naslov:

Vodja notranje organizacijske enote:

info@sveta-ana.si

pomočnica ravnatelja v vrtcu Metka Jančar

Vrtec Lokavec
Naziv in naslov: Vrtec Lokavec, Lokavec 6, 2233 Sveta Ana
Telefon: 02 729 58 67

Elektronski naslov:

Vodja notranje organizacijske enote:

info@sveta-ana.si

pomočnica ravnatelja v vrtcu Metka Jančar

 
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Aleksander Šijanec
Delovno mesto in naziv: ravnatelj
Elektronski naslov: info@sveta-ana.si
Poštni naslov: Sveta Ana 14, 2233 Sveta Ana
Službena telefonska številka: 02 729 58 72
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/22045

Splošni akti zavoda

LETNI DELOVNI NAČRT

PUBLIKACIJA

OSTALI DOKUMENTI

č) Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

(povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

dokumenti po vsebinskih sklopih

DOKUMENTI

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s

    svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke (ali povezava)
Informacija o številu mest,  ki jih zagotavlja za predšolske otroke http://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx
           
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

–   opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja;

–   opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo;

–   opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu z uredbo;

–   opis delnega dostopa.

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
®                DATOTEKE

Office 365

Office, digitalna shramba in druge ugodnosti Office 365

Z veseljem vas obveščamo, da je tudi na naši šoli na voljo dostop do Office 365, paketa spletnih storitev in programske opreme za lažjo komunikacijo in sodelovanje. Učencem in učiteljem so odslej na voljo:

 • zmogljiva elektronska pošta z naslovi @[domena.si]
 • digitalna shramba v velikosti 1000 GB za učence in 25 GB za učitelje
 • orodja za hkratno delo na dokumentih
 • orodja za učinkovito spletno komunikacijo

Office 365 omogoča varno mobilno delo preko različnih odjemalcev in širokega nabora spletnih brskalnikov. Informacije uporabnikov se nikoli ne uporabljajo v oglaševalske namene.

Posebna ugodnost za učence

V času trajanja izobraževanja je učencem brezplačno na voljo polna programska zbirka Office ProPlus, ki vključuje programe Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher in Access. Na 5 računalnikih in 5 mobilnih napravah.

Za dostop do Office 365 obiščite spletno mesto https://o365.arnes.si in se prijavite z računom za storitve ArnesAAI. Želimo vam prijetno uporabo možnosti Office 365!

 

Navodila za 1 . prijavo

 1. Za aktiviranje Office 365 računa je potrebno prvič OBVEZNO obiskati stran Oblak 365 (https://o365.arnes.si/) in se prijaviti s prijavnimi AAI podatki, ki ste jih dobili v šoli. Ko se izbira domačo organizacijo izberete Osnovna šola Sveta Ana. Ob prijavi se kreira uporabniški račun.
 2. Nadaljnje delo v Office-u 365
  Po prvi prijavi v Oblak 365 se lahko direktno prijavljate na naslovu (https://login.microsoftonline.com ) oz. če v iskalnik vpišete “Office 365”.
 3. Zamenjava gesla
  Geslo, ki ga prejme učenec je varno. Zamenja se lahko na spletni strani: SIO MDM (https://mdm.arnes.si ) . Pri tem je treba upoštevati, da mora imeti geslo vsaj 8 znakov in naj bo primerno zahtevno.

Navodila za namestitev Office365 na računalnik

 

POJASNILO GLEDE STORITVE Oblak365

Prenehanje dostopa do storitve Office 365:

Uporabniku upravičenost do licenc poteče s prenehanjem šolanja na naši šoli (konec 9. razreda, prestop na drugo šolo, predčasno prenehanje šolanja na naši šoli, ipd.). Takrat se tudi uporabniku odvzamejo licence in uporabniško ime, vsebine uporabnika pa se brišejo. Osnovna šola Sveta Ana NE ODGOVARJA za morebitno izgubo podatkov ali dokumentov v oblaku med ali po uporabi ali ob prenehanju uporabe servisa Office 365.

Na šoli prav tako ne nudimo podpore pri uporabi Oblak 365, Office 365 in drugih storitev, saj gre za oblačno storitev, ki jo nudi zunanji ponudnik in ni v upravljanju šole. Za podrobnejše informacije uporabite vgrajeno pomoč ali pa informacije poiščite na spletu.

Organizator informacijskih dejavnosti

 

David Pešl, dipl. inž. rač. in inf. tehnol.
ROID – računalnikar, organizator informacijskih dejavnosti
E-pošta: david.pesl@sveta-ana.si

EDUROAM

Brezžično izobraževalno omrežje EDUROAM

OŠ Sveta Ana nudi zaposlenim in učencem možnost brezplačnega dostopa do brezžičnega računalniškega omrežja EDUROAM. Tako dodeljeni dostop ni namenjen komercialni uporabi. EDUROAM je del šolskega omrežja, ki je povezano v omrežje Arnes in evropski sistem, zato zanj veljajo enaka pravila kot za dostop do omrežja Arnes (http://www.arnes.si/dostop).

1. Kaj je Eduroam?

Storitev Eduroam omogoča učencem in zaposlenim varen in preprost dostop do zaščitenega brezžičnega (WLAN) omrežja na naši šoli in gostovanje v omrežjih drugih institucij, vključenih v sistem Eduroam.

V omrežje Eduroam so vključene izobraževalne in raziskovalne ustanove (fakultete, inštituti, srednje šole, osnovne šole) v Sloveniji (http://www.eduroam.si) in tujini (http://www.eduroam.org). Omrežje je zasnovano tako, da lahko učenci, dijaki, študentje ali zaposleni dostopajo transparentno in brezplačno v katerikoli zgoraj navedeni ustanovi (doma in v tujini), in to z istim uporabniškim imenom in geslom kot v “domačem” omrežju Eduroam (npr. učitelj oz. učenec OŠ Sveta Ana dostopa v zaščiteno omrežje Eduroam v Ljubljani ali Mariboru oz. v katerokoli omrežje Eduroam v tujini). Pri tem je tako sami ustanovi kot gostujočem uporabniku zagotovljena kar največja varnost, saj je onemogočeno prisluškovanje in lažno predstavljanje.

2. Tehnične zahteve za dostop

V brezžično omrežje z imenom (SSID) eduroam se je mogoče povezati s prenosnim računalnikom, dlančnikom, telefonom; skratka z napravo, na kateri operacijski sistem in brezžični vmesnik podpira standard 802.11a/g/n ter varnostni protokol WPA1/2-Podjetniško (WPA1/2-Enterprise) in prijavni standard 802.1x z EAP-TTLS + PAP (enkripcija podatkov AES).

 3. Navodila za priklop

Podrobna navodila za namestitev najdete na naslovu www.eduroam.si.

Poleg tega je za brezžični dostop potrebno še veljavno uporabniško ime in geslo v matični ustanovi – OŠ Sveta Ana. Za uspešno prijavo v omrežje eduroam potrebujete veljavno uporabniško ime in geslo v matični organizaciji t.j. OŠ Sveta Ana. Učenci pridobijo na željo uporabniško ime in geslo ob vpisu v osnovno šolo oz. podajo zahtevek v začetku šolskega leta razredniku.

4. Pomoč  in kontaktna oseba

David Pešl, dipl. inž. rač. in inf. tehnol.
ROID – računalnikar, organizator informacijskih dejavnosti
E-pošta: david.pesl@sveta-ana.si

Dobrodošli na novi spletni strani OŠ Sveta Ana!

S šolskim letom 2020/2021 se šolska spletna stran nahaja na naslovu www.sveta-ana.si

Stara spletna stran na naslovu www.sveta-ana.org (bodite pozorni na različno končnico) se več ne bo posodabljala in bo tekom šolskega leta 2020/2021 brez predhodnega opozorila ukinjena.

Vabimo Vas, da se razgledate po našem novem spletnem “domovanju” – prepričani smo, da se boste hitro znašli in pridobili informacije, ki jih potrebujete.

Nekaj namigov za začetek:

 • v zgornjem meniju boste pod zavihkom O šoli našli osnovne informacije o zavodu,
 • pod zavihkom Učenci so informacije, ki se tičejo življenja na šoli, npr. jedilniki, govorilne ure,
 • na levi strani se nahaja meni Hitre povezave, kjer so povezave do pogosto iskanih informacij.

Šola nekoč in danes

Šolska vrata so se pri Sveti Ani odprla leta 1800. To so bila vrata lesene hiše, ki je stala ob cerkvi Svete Ane in je bila prvotno namenjena le za prenočevanje duhovnikov, ki so sem prihajali maševat. Ker v tem času župnija pri Sveti Ani na razpolagala z nobeno primernejšo stavbo, zasebni lastniki pa šoli niso bili najbolj naklonjeni, so pričeli pouk v omenjeni leseni mežnariji.

Šola je začela delovati kot enorazrednica, obiskovali pa so jo otroci iz sodnega okraja Mureck (Cmurek), Svetega Lenarta in sodnega okraja Radkersburg (Gornja Radgona). Za prvega učitelja je bil postavljen gospod Tassel, ki je opravljal še dolžnosti mežnarja. Leta 1816 je s pomočjo prostovoljnih prispevkov župnije bila postavljena zidana stavba z eno večjo sobo namenjeno za pouk.

Pouk je od leta 1846 potekal le v šolski zgradbi ob cerkvi, kasneje leta 1894 pa so preuredili za šolske namene še prostore bivšega posestnika Josipa Baumana na Kremberku. Šola pri Sveti Ani je postala trirazredna že leta 1877, štirirazrednica pa leta 1898.

S šolskim letom 1912/13 šola postane petrazredna. Pouk se je izvajal celodnevno z opoldansko prekinitvijo.

V času prve svetovne vojne se je pouk začel 1. avgusta 1914. Leta 1927 je šola na Sv. Ani postala šestrazrednica. V šolskem letu 1935/36 se uradno preimenuje v Osemrazredno državno narodno šolo z osmimi razredi in tremi vzporednicami. Okupacijska leta so šoli pustila močne posledice. Popis šoloobveznih otrok je bil nenatančen, njihova znanja slaba, pouk je potekal v nemškem jeziku.

Temelji sodobne šole pri Sv. Ani so bili postavljeni v šolskem obdobju 1970/71. Število otrok na takratni centralni šoli (1885 sezidana nekdaj samostojna šola v Lokavcu je bila priključena 1964 kot podružnica Lokavec) je naraščalo. 1973 leta se je odprlo gradbišče, kjer se je začela graditi sedanja šola. Pouk v novi šolski zgradbi, ob njej je stala tudi šolska telovadnica se je pričel 1974/75. Istega leta je šola vzpostavila prijateljske in delovne odnose s kolektivom in učenci OŠ Jovan Jovanović – Zmaj iz Brusa v Srbiji.

Prvega oktobra 1993 je šola dobila naziv OŠ Sv. Ana v Slovenskih goricah. S priključitvijo vrtcev (vrtec Sv. Ana in vrtec Lokavec) k šoli se 1999 spremeni ime šole v JVI in VVZ OŠ Sveta Ana. Od leta 2008 (september) ima šola skupaj z vrtcem ime: OŠ Sveta Ana.

Status športnika/umetnika

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06- UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13) objavljamo Pravila prilagajanja šolskih obveznosti

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.

 • Status učenca: perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
 • Status učenca: vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
 • Status učenca: perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
 • Status učenca: vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

VLOGE ZA DODELITEV STATUSA IN DOGOVOR O PRILAGAJANJU

DOSTOPNOST