Select Page

Svetovalna služba želi v svetovanju s starši, vzgojitelji in vodstvom vrtca ustvarjati takšne pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali. Prizadeva si, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom v vrtcu.

Svetovalna služba vam svetuje na podlagi:
– prostovoljnosti
– skupnega dogovora
– zaupnosti podatkov
– v dobrobit otroka

Najpogostejše teme o katerih se lahko pogovorite s svetovalno službo:
vključitev otroka v vrtec, vzgoja in otrokov razvoj, vstop v šolo, kritične situacije v družini, odpravljanje razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav otroka.

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med ostale vrstnike omogoča razvoj njihovih zmožnosti, hkrati pa sprejemanje in priznavanje drugačnosti, ki nas spremlja vse življenje. Obenem daje tako otrokom s posebnimi potrebami, kot tudi drugim otrokom in odraslim možnost razumevanja in spoštovanja vsakega človeka kot enkratnega in vrednega posameznika.

Kurikulum vrtca omogoča, da je lahko otrok s posebnimi potrebami deležen dodatne strokovne pomoči ob izvajanju vsakodnevnih dejavnost v vrtcu. Pomoč mora biti izvajana tako, da se ohrani oz. nadaljuje otrokova igra, ki je sestavni del njegovega življenjskega obdobja in da ob tem ne čuti dodatne obremenitve. Za uspešno delo z otrokom s posebnimi potrebami, ki je vključen med druge vrstnike, vzgojiteljice in njihove pomočnice potrebujejo dodatna znanja.

Otrok s posebnimi potrebami v vrtcu ima pravico do individualiziranega programa, ki ga pripravi, izvede in evalvira strokovna skupina, ki jo sestavljajo tudi otrokovi starši in seveda vsi sodelujoči strokovnjaki.

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST