Skoči na glavno vsebino
Select Page

V vrtcu nudimo celodnevni program. Celodnevni program traja v skladu s poslovalnim časom enote in poleg vzgojno -varstvenega programa vključuje zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.

Redni program bomo obogatili še z raznimi dejavnostmi in internimi projekti, ki jih bomo izvajali v dogovoru z vzgojiteljicami.
Na željo staršev bomo organizirali naslednje dodatne dejavnosti:

  • rekreativne dejavnosti (palček  gibalček, atletika, gimnastika)
  • plesni tečaj,
  • plavalni tečaj.

Starši te dejavnosti plačajo sami. Časovno ne posegajo v redni program vrtca in se izvajajo šele ko se sprostijo posamezni prostori vrtca. Izvajalci teh programov so zunanji sodelavci.

Da bo delo v vrtcu čimbolj pestro in zanimivo, bomo otrokom omogočili še:

  • ogled lutkovnih predstav,
  • obisk šolske knjižnice,
  • razne delavnice,
  • družabna srečanja
  • obiske zunanjih sodelavcev,…

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO

Izvaja se po kurikulumu (konceptualna zasnova dela in življenja) za vrtce. To je nacionalni dokument, v katerem sta uokvirjena koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih. V njem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. Delo je načrtovano po tematskih sklopih, kjer so poudarjeni vzporednost, skladnost in integracija med posameznimi področji otrokovega razvoja.

OKOLJSKO NARAVNANI VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

V tem šolskem letu nadaljujemo z aktivnostmi, ki otrokom bogatijo čut do narave in okolja nasploh. Program izvajamo kot interni projekt, v katerem program dela načrtno uvaja okoljsko vzgojo. S projektom želimo pomagati otrokom graditi človekove vrednote in čustven odnos do okolja, širiti znanje o zdravem okolju, graditi odnose na strpnosti in medsebojnem spoštovanju. V ta namen bomo pred vrtec obesili novo zastavo zavoda, ki nas bo na to tudi sicer opominjala.

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI IN DRUŠTVI

V našem vrtcu si izkušnje pridobivajo bodoči vzgojitelji in pomočniki na obvezni praksi, saj sodelujemo z Gimnazijo Maribor, Gimnazijo Ljutomer in Univerzo v Mariboru. Sodelujemo v mreži vrtcev. V kraju, kjer vrtec živi in deluje, sodelujemo s krajevnimi društvi, Zdravstvenim domom, Policijsko postajo Lenart, UNICEFOM – izposojo materiala za izpeljavo projekta »Spoznajmo otroke sveta«, Mladinsko knjigo, Centrom za sluh in govor Maribor, Psihiatričnim zavodom Hrastovec, Matično knjižnico Lenart, JSKD Lenart ter mnogimi drugimi, ki si sodelovanja želijo.
Sodelujemo tudi na različnih likovnih natečajih na ravni države, ki jih razpisujejo posamezne organizacije.

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med ostale vrstnike omogoča razvoj njihovih zmožnosti, hkrati pa sprejemanje in priznavanje drugačnosti, ki nas spremlja vse življenje. Obenem daje tako otrokom s posebnimi potrebami, kot tudi drugim otrokom in odraslim možnost razumevanja in spoštovanja vsakega človeka kot enkratnega in vrednega posameznika.

Kurikulum vrtca omogoča, da je lahko otrok s posebnimi potrebami deležen dodatne strokovne pomoči ob izvajanju vsakodnevnih dejavnost v vrtcu. Pomoč mora biti izvajana tako, da se ohrani oz. nadaljuje otrokova igra, ki je sestavni del njegovega življenjskega obdobja in da ob tem ne čuti dodatne obremenitve. Za uspešno delo z otrokom s posebnimi potrebami, ki je vključen med druge vrstnike, vzgojiteljice in njihove pomočnice potrebujejo dodatna znanja.

Otrok s posebnimi potrebami v vrtcu ima pravico do individualiziranega programa, ki ga pripravi, izvede in evalvira strokovna skupina, ki jo sestavljajo tudi otrokovi starši in seveda vsi sodelujoči strokovnjaki.

(Skupno 282 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST