Skoči na glavno vsebino
Select Page

Naziv zavoda: OŠ SVETA ANA (Osnovna šola Sveta Ana)

Naslov: Sveta Ana 14, SI-2233 SVETA ANA
E-Pošta: info@sveta-ana.si
Spletna stran: www.sveta-ana.si
Telefon: (02) 729 58 70

Davčna številka: 81069472
Matična številka: 5084865000

Ustanovitelj zavoda: OBČINA SVETA ANA (www.sv-ana.si)

Ravnatelj zavoda: Aleksander Šijanec (ravnatelj@sveta-ana.si)

Pomočnica ravnatelja v šoli: Ksenija Mlekuž

Tajnik VIZ VI: Lidija Režonja – tajnistvo@sveta-ana.si
Računovodkinja: Tanja Rojko – racunovodstvo@sveta-ana.si

Matična šola
OŠ Sveta Ana (1., 2. in 3. VIO)
Sveta Ana 14, 2233 SVETA ANA

Podružnična enota Lokavec
LOKAVEC 6, 2233 SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH
Tel: (02) 729-5866

K šoli je priključena tudi enota vrtca – Vrtec Sv. Ana s podružnico v Lokavcu.

Tel: (02) 729-5867

Kuhinja podružnica Lokavec

Tel: (02) 729-5868

URADNE URE ZAVODA

DAN   OD   DO   OD    DO  
ponedeljek   8.00  11.00  13.30   14.30 
torek  8.00  11.00   13.30  14.30
sreda  8.00  11.00   13.30  14.40
četrtek  8.00  11.00   13.30  14.40
petek  7.00  10.00   12.00  13.00

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole. Šola ima uradne ure vsak dan v dopoldanskem in v popoldanskem času, v skupnem obsegu najmanj 15 ur, od tega v popoldanskem času najmanj 5 ur na teden.

Prejšnji odstavek ne velja za ravnatelja šole in strokovne delavce šole.

Uradne ure morajo biti objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega prostora.

V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.

ŠOLO UPRAVLJAJO
Šolo upravlja ravnatelj in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov zavoda in trije predstavniki staršev.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

UČITELJSKI IN VZGOJITELJSKI ZBOR
Oba sestavljajo strokovni delavci zavoda. Razpravljata o problematiki na svojih pedagoških konferencah, ki jih sklicuje ravnatelj in/ali obe pomočnici (šole in vrtca). Vodi jih sklicatelj.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.

STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktiv v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

RAZREDNIK
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, predlaga vzgojne ukrepe ter opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV
Skupnost učencev je organizirana po delegatskem principu – razredne skupnosti delegirajo predstavnike. Šolska skupnost učencev predlaga tudi predstavnike šolskega parlamenta.

TEHNIČNO OSEBJE NA ŠOLI:
Miran ROLA, hišnik (hisnik@sveta-ana.si)
Boštjan RAJŠP, hišnik (hisnik@sveta-ana.si)
Olga BRAČKO, kuharica (kuhinja@sveta-ana.si)
Marjeta KREMPL, pomočnica kuharice (kuhinja@sveta-ana.si)
Helena ŠOBER pomočnica kuharice (kuhinja@sveta-ana.si)
Vlasta FERK, pomočnica kuharice (kuhinja@sveta-ana.si)
Milena KOCBEK, snažilka (cistilka@sveta-ana.si)
Marija PLOČ, snažilka (cistilka@sveta-ana.si)
Silva BEK MLASKO, snažilka (cistilka@sveta-ana.si)
Majda KRANER, snažilka in perica (vrtec Sveta Ana)
Andreja MLINARIČ (gospodinjec na podružnici)

(Skupno 4.498 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST