Skoči na glavno vsebino
Select Page

Šolsko tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička

Na OŠ Sveta Ana smo letos prvič izvedli šolsko tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička. Na tekmovanje se je prijavilo šest učencev 5. razreda, štirje učenci 4. razreda, dva učenca 3. razreda in en učenec 2. razreda. Mentorice, ki so učence pripravljale na tekmovanje, so bile Anja Ploj, Polona Kastelic in Natalija Veingerl.

Priznanja na tekmovanju so dosegli:

  • Tim Vračko (2.c)
  • Timotej Lorenčič (3. c)
  • Nadja Gradišnik (4. a)
  • Matic Pšajd (5. c)
  • Bine Peklar Golob (5. b)

 Vsem udeležencem tekmovanja čestitamo zaradi želje odkrivati nekaj novega, še posebej pa dobitnikom priznanj.

                                                                                             Predsednica tekmovalne komisije in organizatorica tekmovanja

                                                                                                                      Božena Šmirmaul

 

 

Regijsko tekmovanje iz znanja kemije za bronasta Preglova priznanja

Preglovo tekmovanje iz znanja kemije organizira vsako leto Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 16. januarja 2023, se je na 446 osnovnih šolah po Sloveniji udeležilo 6124 učenk in učencev. Na naši šoli se ga je udeležilo 15 učencev 8. razreda in 5 učencev 9. razreda.

Dobitniki Priznanja za sodelovanje na šolskem nivoju, ki ga prejme 1/5 najboljših v Sloveniji, so tisti, ki so dosegli 11 točk  v 8. in 25 točk v 9. razredu.

To je na naši šoli uspelo Žigi Lončariču, učencu 8. a razreda.

Na regijsko tekmovanje so se uvrstili prvouvrščeni tekmovalci s šolskega tekmovanja v posamezni skupini, če so dosegli vsaj 50% točk in tisti, ki jih na podlagi doseženih rezultatov določi Komisija ZOTKS.

Regijskega tekmovanja sta se udeležila Žiga Lončarič (8. a) in Larisa Rola (9. a). Regijsko tekmovanje je potekalo 25. 3. 2023, za našo regijo na OŠ Maksa Durjave.

Tretjina najboljših učencev si je prigarala bronasto Preglovo priznanje.  To je uspelo ŽIGI LONČARIČU iz 8. razreda, za kar mu ČESTITAMO!!!.  Za državno tekmovanje mu je žal zmanjkalo  le 1,5 točke.

 

                  “Zmagovalec boste, če se nikoli ne boste predali. Ko vam je najtežje, poskusite še enkrat.”

                                                                                                                                                        (James J. Corbett)


                                                                                                                                                                                          Čestitamo!

                                                                                                                                                                Mentorica: Božena Šmirmaul

                                                         

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja

V ponedeljek, 16. januarja 2023, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije. Tekmovanja se je udeležilo 15 učencev 8. razreda in 5 učencev  9. razreda. Vsem udeležencem tekmovanja čestitam za ves vložen trud.

Na regijsko tekmovanje iz znanja kemije  sta se uvrstila:

  • LARISA ROLA (9. r)
  • ŽIGA LONČARIČ (8. r)

 Čestitamo!

Regijsko tekmovanje bo letos potekalo 25. 3. 2023.                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                 Mentorica: Božena Šmirmaul

 

Kemija malo drugače

Pri urah kemije in naravoslovja izvajamo številne kemijske eksperimente. Včasih nekateri potekajo daljši čas, zato smo se odločili, da jih posnamemo. 

Na povezavi https://youtu.be/kyOpOq82bsg si lahko ogledate posnetek, v katerem sta vlogo učitelja prevzeli učenki Lana Lehner in Eva Golob.

Pri montaži videa je sodeloval  naš računalničar David Pešl.

 Hvala vsem!

 

                                                                                                                       Božena Šmirmaul – mentorica

 

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusova priznanja

V sredo, 19. oktobra, bo potekalo šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje. Tekmovanja se bo udeležilo 7 učencev iz 8. razreda  in 13 učencev  iz 9. razreda. Tema letošnjega tekmovanja so MEHKUŽCI.

Učenci imajo možnost pridobiti bronasto priznanje za Proteusovo priznanje na šolski ravni, na državni pa lahko pridobijo srebrno ali zlato priznanje.

Učenci se že pridno pripravljajo na tekmovanje po literaturi, ki je dostopna v spletnih učilnicah in na https://www.proteus.si/solsko-leto-2022-2023/

 Učenci, napnite možgančke, memorirajte čim več podatkov, mi učitelji pa bomo držali pesti, da vam uspe. 

                                                                                                                                                   

Mentorica:    Božena Šmirmaul

 

Temeljni postopki oživljanja pri uri biologije

V osmem razredu učenci pri urah biologije spoznavajo zgradbo in delovanje človeka.

Vsak od nas se lahko znajde v situaciji, ko bo potrebna pomoč morda nezavestnemu ali pa bo nekdo potreboval oživljanje. Zato je zelo pomembno, da učenci že v osnovni šoli pridobijo teoretična in praktična znanja iz tega področja.

Naša nekdanja učenka Melisa Zadravec je sedaj dijakinja četrtega letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole v Mariboru. Izobražuje se v programu zdravstvene nege. Melisa je bila gostja naše ure biologije in je nazorno razložila pomen prve pomoči in temeljne postopke oživljanja. Najzanimivejši del ure je za učence predstavljal praktični prikaz postopka oživljanja in nameščanje poškodovanca v položaj za nezavestnega.

Številni so preizkusili svoje sposobnosti in spoznali zahtevnost tega postopka na lutki.

Takšne ure so največja zakladnica znanja, zato se Melisi še enkrat zahvaljujemo za čudovito pripravljeno uro.

                                                                               Učiteljica biologije Božena Šmirmaul in učenci 8.a in b razreda                

                                                                                                                   

 

Regijsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 17. januarja 2022, se je na 446 osnovnih šolah po Sloveniji udeležilo 6124 učenk in učencev. Na naši šoli je bilo devet takšnih učencev.

Regijskega tekmovanja iz znanja kemije so se lahko udeležili tisti učenci, ki so dosegli najmanj 77% vseh možnih točk. Na naši šoli je to uspelo dvema učencema.

Na regijsko tekmovanje iz kemije  sta se uvrstila:

  • ALINA KOKOL
  • GAL BAUMAN

V soboto, 26. marca 2022, se je 1344 učencev pomerilo na petnajstih različnih lokacijah po Sloveniji. Alina in Gal sta se udeležila regijskega tekmovanja na OŠ Maksa Durjave v Mariboru.

Tretjina najboljših učencev, ki so v osmem razredu dosegli najmanj 12 točk, si je prigarala bronasto Preglovo priznanje.  To je uspelo ALINI KOKOL.                                                                                                                                                                                                                                                           Čestitamo!

Mentorica: Božena Šmirmaul

DOSTOPNOST