Select Page

Zdravje v vrtcu v letu 2021/2022

V vrtcu že od leta 2016 sodelujemo z NIJZ, saj smo vključeni v program Zdravje v vrtcu. V letošnjem letu je rdeča nit programa bila Oblikujem sebe in svojo skupnost. V ta namen so se izvajale številne dejavnosti na tematiko krepitve in ohranjanja zdravja tako telesnega kot duševnega. Poučili smo se kako skrbimo za osebno higieno, sodelovali smo z ZD Lenart, ki je izvajal v vrtcu zdravstveno ter zobozdravstveno vzgojo, krepili smo medsebojne odnose, se veliko gibali na svežem zraku v okolici vrtca ter v gozdu, se učili priprave zdravih obrokov, ob  umilitvi ukrepov zoper Covid 19 pa smo se tudi medgeneracijsko družili.

V Rumeni igralnici so se že naši najmlajši zelo kmalu prav vsi vzpostavili  dobro in varno navezanost na nove osebe v njihovem življenju – vzgojiteljici. Tako so prvi meseci tekli ravno v smeri dobrega počutja in razvijanju občutka varnosti. Med otroci smo uvajali medsebojno sodelovanje, spodbujali pozitivne odnose – pomoč, nežnost do drugih otrok in s tem krepili pozitivno skupinsko  klimo. Spodbujali smo tudi medsebojno zavedanje sebe in otrok okoli sebe, tako smo daljše obdobje namenili spoznavanju in zaznavanju svojega telesa, ponavljali in se učili kaj je pomembno za zdravje našega telesa in dobro počutje: gibanje, spanje, zdrava prehrana, osebna higiena. Vsemu temu smo dajali tudi dodaten poudarek, saj smo se z različnimi dejavnostmi učili pravilnega umivanja rok; umivali roke, telo in čistili zobke smo tudi didaktičnim lutkam dečka in deklice, si ogledavali tematske kartonke in se ob njih pogovarjali. Pripravljali smo si tudi zdrave sadne in zelenjavne obroke:  sadni napitki, sadna ali zelenjavna malica. Spodbujali smo vsakodnevno gibanje na svežem zraku, telesno aktivnost in razvijali različne spretnosti (ples, telovadba, poligonu). Ob vzpostaviti  jutranjega kroga  pa so otroci bolje zaznavali svojo okolico in prepoznavali sebe, saj so se vsakodnevno prepoznavali na fotografijah, ki so jih lepili na plakat vrtca. Obenem so tako prepoznavali tudi druge otroke in tako utrjevali zavedanje o svoji mali  skupnosti znotraj skupine. Vsi otroci so vsakodnevno prišli na vrsto v jutranjih ritualih, tako so se vsi počutili pomembne, slišane ter enakovredne.

 

V Oranžni igralnici so prav tako prvi  meseci bili namenjeni uvajanju v skupino, medsebojnem spoznavanju in razvijanju varne navezanosti na pomembne odrasle osebe ter vzpostavljanju odnosov znotraj skupine otrok. V sklopu Zdravja v vrtcu pa smo dodaten poudarek dajali zdravi prehrani, saj smo že v jesenskih mesecih obdelali sklop sadja in zelenjave – otroci so se učili poimenovanja sadja, preizkušali svoje brbončice ter izvajali različne dejavnosti, s katerimi so otroci razvijali pozitiven odnos do zdrave prehrane (kartonke, ustvarjalne dejavnosti, branje pravljice Zelo lačna gosenica). Tedensko smo izvajali tudi intenzivno vadbeno uro v telovadnici vrtca, vsakodnevno pa smo se veliko gibali na igrišču, terasi, kjer smo razvijali naravne oblike gibanja, teden dni pa smo tako  otroke kot starše spodbujali k prihajanju v vrtec peš v okviru akcije Majhni koraki puščajo velike sledi. Tekom leta smo se kot celoten vrtec družno pripravljali tudi na zaključno prireditev ob 50-letnici vrtca, tako smo naše najmlajše pripravljali, opogumljali za nastop pred veliko množico občinstva in kot velika skupnost otrok vrtca prispevali k programu. Otroci so se počutili ponosne, vesele, saj so sodelovali prav vsi in se na prireditvi zelo dobro odrezali.

Rožnata igralnica je leto posvečala skupnosti s poudarkom na vrednotah: prijateljstva, pravičnosti, poštenosti, spoštovanja, zdravja in sreče.    Če otroci doživljajo pozitivna čustva ob svojih prijateljih, sovrstnikih, se naučijo, da je svet prijeten kraj za življenje. Tako smo skozi leto gradili našo malo skupnost skozi spoznavanje svojih prijateljev, prepoznavanju manjkajočih otrok v vrtcu, otroke sta vzgojiteljici spodbujali k medsebojni pomoči, jih učili medsebojnega poslušanja, pomagali pri ubeseditvi svojih želja, potreb. Spodbujali sta jih, da si med seboj pomagajo, se poslušajo, si delijo igrače, svojega prijatelja potolažijo, ga objamejo, se mu za napačna ravnanja opravičijo. Pri tem je pomagala lutka Mucek Tom, ki je otroke naučil marsičesa koristnega, jih poslušal, bil njihov prijatelj, tolažnik in zaupnik. S pomočjo mucka so se učili prepoznavati in izražati svoja čustva, reševati težave in izražati svoje potrebe. Dobrega počutja pa seveda ni brez gibanja, zdrave prehrane in  druženja/sodelovanja z okolico, tako smo velik del jeseni namenili spoznavanju okolice vrtca, opazovanju kraja, s pomočjo akcije Mali  koraki puščajo velike sledi pa sta vzgojiteljici otroke in starše spodbujali, da so v vrtec prihajali vsaj en teden peš (vsaj zadnjih 200m).

V Rdeči igralnici so skrbeli za pozitivne medsebojne odnose med otroci in odraslimi. Vzgojiteljici sta ustvarjali spodbudno učno okolje, in sicer s pomočjo lutke Borisa, ki je otrokom pomagal premagovati težave ob sestavljanju skupine. Boris nas je spremljal vse leto, otrokom je prinašal novosti, učil jih je čustvene abecede, spoštljivega vedenja, jih opominjal na upoštevanje pravil. Lutko so uporabljali kot sredstvo za izvajanje dejavnosti, približevanje drug drugemu, izražanju stisk, tako je Boris postal tudi otrokov zaupnik in pomočnik pri navezovanju medsebojnih odnosov.  

Skupina se je z vztrajnim vnašanjem in poudarkom na odnosni komponenti umirila, pri svojem delu sta z vzgojiteljico »trenirali« čuječnost, da sta lahko reagirali umirjeno, premišljeno. Obojestranski dobri odnosi so spodbujali dobro skupinsko klimo. Rezultat je bil dobro počutje otrok in tudi dobro počutje delavcev. 

V skupino smo vnašali tudi elemente doživljajske pedagogike, gozdne pedagogike, s katerimi smo krepili svojo psihofizično kondicijo, premagovali stiske in napore ter se sproščali. Izvajali smo tudi tedenski sklop dejavnosti Na kolo za zdravo telo, kjer smo se učili varnega vključevanja v promet kot pešci, ter teden namenili vožnji v družbi prijateljev s kolesi/skiroji/poganjalci na stadionu. Otroci so lahko z vožnjo skozi poligon nadgrajevali svoje spretnosti, nekateri pa so pridobivali nove, ko so prvič preizkusili kakšno prevozno sredstvo. Z dejavnostjo Mali izletnik smo dejavnosti namenili raziskovanju našega kraja, razvijanju orientacije v kraju, učenju varnega vključevanja v promet ter doživljanja prijetnih občutkov ob gibanju, smo večkrat v letu izvedli daljše izlete z nahrbtniki v okolici vrtca.  Otroci so v prijetni družbi urili svoje motorične spretnosti ter pridobivali telesno moč in vzdržljivost. Ob teh prilikah, nismo pozabili omeniti pomembnost pitja vode za dobro počutje telesa in duha, vedno pa smo poskrbeli tudi, da trebuščki ne bi postali lačni s sadno malico.

V celotnem vrtcu smo se tudi učili ustreznih higienskih navad in skrbi zase-umivanja rok, higiena kašlja in drugih koristnih nasvetov za osebno higieno s pomočjo lutke Dr. Kuža, saj  je ta demonstriral, kako si dobro umijemo roke ter učil, da kašljamo ter kihamo v rokav, razlagal, kako obrišemo nos in kam odvržemo robec. Seveda, pa je izvajal tudi nenapovedane inšpekcijske preglede, s katerimi je preverjal, če otroci to znajo. Otroci so lutko hitro sprejeli za svojo, jo upoštevali in se hitro učili. Ob umivanju rok smo peli pesmice ali pa smo na kakšen drug način otroke spodbudili k temeljitemu umivanju. Dr. Kuža nas je prav tako učil bontona ob prehranjevanju.

V goste smo povabili tudi zobno asistentko, ki je otrokom s pomočjo Zobokrokija demonstrirala, kako se pravilno umivajo zobe. V dogovoru s starši, smo se odločili, da se praznovanja v vrtcu izvajajo s sadjem ter sveže stisnjenimi sokovi. Starši tako v vrtec prinesejo košare s sadjem, iz katerih nastanejo očem privlačne skulpture, ki tudi otroke povabijo k uživanju sadja.

 

V Zeleni igralnici smo velik del leta namenili številnih dejavnostim, s katerimi smo popestrili počutje otrok v vrtcu, gradili medsebojne pozitivne odnose ter občutek medsebojne povezanosti. Tako so nas večkrat obiskale najrazličnejše maskote, ki so v skupini pričarale pozitivno vzdušje, elemente pričakovanja, presenečenja in veselja. Veliko poudarka smo dajali tudi gibalnim aktivnostim, s katerimi so otroci urili svojo telesno pripravljenost, vzdržljivost in se učili novih veščin (vožnje s kolesi, premagovali strah pred višino s pomočjo postopnih metod in korakov na za to pripravljenih poligonih. Veliko smo se gibali na svežem zraku, po navodilih medicinske sestre, ki nam je predstavila z dejavniki, ki prispevajo k ohranjanju telesnega zdravja, pa smo pripravili daljše pohode, iskali skrite zaklade, kolesarili, se vozili s poganjalci, skiroji ter izvajali vadbene ure v telovadnici.

V Mavrični skupini smo prav tako izvajali projekt Zobni  alarm, saj nas je po sprostitvi covid ukrepov pričela obiskovati zobna asistentka. Prav tako pa smo sodelovali z ZD Lenart tudi tako, da nas je obiskovala medicinska sestra, ki je skrbela za dejavnosti iz zdravstvene vzgoje. Tako smo veliko novega izvedeli o skrbi za osebno higieno, zdravem načinu življenja, ki naj bo podkrepljen z zdravo prehrano, gibanjem in dobrim spancem. Skozi vse leto smo se prav zato veliko gibali na svežem zraku, izvajali daljše pohode v okolici vrtca, raziskovali bližnje travnike in naravo okoli nas.

V Vijolični igralnici smo prav tako uvodne mesece namenili ustvarjanju pozitivnega počutja otrok in zaposlenih, tako smo v skupino uvedli medvedka Jako, ki je otrokom pomagal premagovati uvodne stiske, jih poslušal, bodril, kasneje pa skozi vsakodnevne napotke in dejavnosti tudi marsičesa koristnega naučil. V goste smo povabili tako medicinsko sestro kot  zobno asistentko, ki nam je s pomočjo zobne miške predstavila zdravo prehrano in načine za ohranjanje telesnega zdravja kot samega zdravja zob. Mesec oktober  smo namenili tednu otroka, kjer smo se še dodatno medsebojno povezali z otroci iz šole, s katerimi si delimo prostore podružnice. Kot manjša družina – skupnost smo skupaj izvedli številne prijetne dejavnosti – peka palačink, učenje skupne pesmi in plesa, zabava v pidžamah ter kostanjev piknik. Sodelovali smo tudi v času božičnih praznikov, materinskega dneva ter dneva zemlje, kakor tudi na zaključni prireditvi. Tako smo zares utrjevali občutek medsebojne povezanosti, predšolski otroci pa so pridobivali samozavest in razvijali nova poznanstva z učenci in učitelji za lažji prehod iz vrtca v šolo. Seveda smo se tudi veliko gibali – izvedli smo tekmo s poganjalcih, se veliko gibali po okolici vrtca (travnik, gozd), veliko časa pa preživeli tudi na vrteških vrtovih, kjer smo sejali, sadili in pridno zalivali, da smo kasneje sadje in zelenjavo ob obrokih tudi pojedli. Že vrsto let se kaže izjemna porast uživanja zelenjave med otroci, ki sodelujejo pri pridelavi zelenjave na vrteških vrtovih. Še posebej pa se lahko pohvalimo, saj smo v okviru akcije ČZS Tradicionalni slovenski zajtrk poželi velik uspeh pri najrazličnejših dejavnostih namenjenih uživanju medu, spoznavanju življenja čebel, varovanju narave, kakor tudi izdelavi skupinske maske čebel ter izdelavi videospota, za kar smo s strani Čebelarske zveze Slovenije prejeli nagrado – obisk čebelarskega muzeja Lukovica.

(Skupno 101 obiskov, današnjih obiskov 1)

… v pokoj odhajajo tri velika imena…

Ob koncu letošnjega šolskega leta, bodo v zasluženi pokoj odšli dolgoletni sodelavci: Drago Ploč, Božena Žižek in Bernarda Potočnik. Sodelavci in sodelavke smo se od omenjenih poslovili na prijetni zakuski in ob zvokih harmonike ter DJa.

“Vso srečo vam želimo, še dolga, zdrava leta; in naj se vam še kdaj spomin povrne v čas, na leta skupaj preživeta!”

Ročno izdelana šolska zastava, v tehniki kvačkanja C2C iz volne, ki je dar Bernarde Potočnik šoli.

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1)

SAMOBORfest 2022

V soboto in nedeljo, 4. in 5. junija 2022, je v Samoboru na Hrvaškem potekalo tekmovanje 11th International twirling&majorette dance festival SAMOBORfest, na katerem so se naše Anine mažoretke ponovno odlično izkazale. V težki konkurenci med dekleti iz različnih evropskih držav so dosegle naslednje rezultate:

Solo otroci: 3.mesto – Sara Radovanović, 4.mesto – Lina Kop, 5. mesto – Ana Kramberger

Solo Kadet: 4.mesto – Ela Kramberger, 10.mesto – Tiana Marija Nikl

Solo Junior: 6.mesto – Tia Perko

Solo Senior: 3.mesto – Tajda Padovnik

Par Kadet: 3.mesto – Ana Kramberger in Tiana Marija Nikl

Mažoretni tim Kadet: 2.mesto – Sara Radovanovič, Tiana Marija Nikl, Ana Kramberger in Lina Kop Mažoretni tim Junior: 1.mesto – Ela Kramberger, Teja Lorber, Tia Perko, Klara Kostanjevec in Tajda Padovnik Twirling tim Junior: 6.mesto – Ela Kramberger, Teja Lorber, Tia Perko, Klara Kostanjevec in Tajda Padovnik

Mažoretni tim Junior: 1.mesto – Ela Kramberger, Teja Lorber, Tia Perko, Klara Kostanjevec in Tajda Padovnik

Twirling tim Junior: 6.mesto – Ela Kramberger, Teja Lorber, Tia Perko, Klara Kostanjevec in Tajda Padovnik

Za uspeh v mednarodni konkurenci jim iskreno čestitamo!

Upravni odbor TKAM

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)

NAPIHLJIVA ZABAVA V VRTCU

V preteklem tednu med 6. 6. in 9. 6. 2022 smo otrokom vrtca pripravili nadvse imenitno zabavo na napihljivih igralih. Kljub slabemu vremenu smo igrala namestili pod streho kar na treh lokacijah – telovadnica, terasa in vrteška telovadnica. Otroci so neizmerno uživali. Seveda varno in pod budnim očesom naših vzgojiteljev. V četrtek so nas na igralih obiskali tudi otroci iz vrtca v Lokavcu. Iskrena hvala podjetju Veverička za sodelovanje in pa našima hišnikoma Miranu in Dragu za vsakodnevno pomoč pri pripravi in pospravljanju igral. Seveda pa iz srca hvala tudi otrokom in staršem, ki ste v jesenskih in pomladanskih mesecih zbirali in pred vrtec prinašali star papir, saj smo si z nabranimi kilogrami prislužili lep znesek in tako pokrili stroške napihljive zabave.

 

(Skupno 120 obiskov, današnjih obiskov 1)

Zahvala ob dobrodelnem koncertu Korak k sončku

Spoštovani,

v imenu kolektiva, učencev in otrok vrtca OŠ Sveta Ana se iskreno zahvaljujem za obisk dobrodelne prireditve Korak k sončku.

iskrena hvala vsem, ki so pomagali pri izvedbi dobrodelnega koncerta. Hvala vsem mentorjem in mentoricam, ker so odlično pripravili otroke za nastop. Hvala timu za dobrodelni koncert in vodji tima, učiteljici Mateji Kop za organizacijo. Hvala tudi vsem za tehnično in drugo pomoč.

Na uho mi je prišlo, da so tudi občani, podjetniki pri Sveti Ani, ki se niso mogli udeležiti dobrodelnega koncerta bili dobrodelni in nudili svoje storitve našim učencem in otrokom vrtca zastonj. Hvala za lepo gesto.

V košari za dobrodelne prispevke se je zbralo 1.504,50 EUR. Osebno me je znesek zbranih sredstev presenetil, nisem pričakoval tako visoke vsote. Po pobudi in premisleku ter pogovoru tima za dobrodelni koncert smo se skupaj odločili, da se daruje 1.000,00 EUR za društvo Sonček, ki s svojimi programi bogati življenje otrok s cerebralno paralizo, preostanek, 504,50 EUR, pa ostane v šolskem skladu za potrebe otrok in učencev.

Iskrena hvala za vaše darove in vaše široko srce.

ravnatelj OŠ Sveta Ana, Aleksander Šijanec

 

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)

Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov – Območni zborovski BUM 2022

Zborovski BUM 2022 v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območna izpostava Lenart in OŠ Sveta Ana v sodelovanju z Občino Sveta Ana v Slovenskih goricah je namenjen spodbujanju učencev k petju, ter obuditvi in motivaciji otroških in mladinskih pevskih zborov v post-epidemiološkem času okrevanja dejavnosti.
 

Predstavili so se združeni otroški in mladinski zbori iz osnovnih šol Benedikt, Cerkvenjak-Vitomarci, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Voličina.

 

Zborom so dirigirale: Marina Zimič, Anita Grajfoner Šamperl, Ema Strmšek, Nataša Petek, Petra Škrlec, Natalija Šijanec in Metka Caf.

 

Na klavirju jih je spremljala Slavica Kurbus.

 
Vabljeni k ogledu utrinkov.
 
(Skupno 504 obiskov, današnjih obiskov 1)

OTVORITEV UČNEGA ČEBELNJAKA

Spoštovani,

vabimo vas na otvoritev učnega čebelnjaka Čebelarskega društva Sveta Ana in Osnovne šole Sveta Ana, ki bo v torek, 10. 5. 2022, ob 9.00 na ploščadi pred telovadnico šole.

Učni čebelnjak je sponzorirala ZAVAROVALNICA PRVA v sodelovanju s ČEBELARSKO ZVEZO SLOVENIJE.

Zahvaljujemo se Občini Sveta Ana in Čebelarskemu društvu Sveta Ana za možnost sodelovanja in realizacije ter hvala vsem, ki so izglasovali postavitev učnega čebelnjaka.

Vljudno vabljeni

(Skupno 47 obiskov, današnjih obiskov 1)

POSTAVITEV UČNEGA ČEBELNJAKA

Na današnji dan 5. maja 2022, so mojstri tesarji Čebelarske zveze Slovenije in Zavarovalnice Prve postavili težko pričakovani učni čebelnjak, ki si ga je z odlično predstavitvijo in z oddanimi glasovi pridobila OŠ Sveta Ana v tesnem sodelovanju Čebelarskega društva Sveta Ana. Občini Sveta Ana se zahvaljujemo za pripravljen prostor.

Učenci in otroci vrtca ter vsi zaposleni na OŠ Sveta Ana smo te pridobitve izredno veseli. Zahvaljujemo se Čebelarskemu društvu Sveta Ana za neizmerno pomoč in podporo.

Tako je vse pripravljeno za svečano otvoritev učnega čebelnjaka, ki bo v torek, 10. maja 2022, ob 9.00 na ploščadi pred telovadnico OŠ Sveta Ana.

Povabljeni ste, da si ta dogodek tudi v živo ogledate. ______________________________________________________

_

(Skupno 84 obiskov, današnjih obiskov 1)

RAZPIS ZA VPIS V GLASBENO ŠOLO LENART

Spoštovani,

obveščamo vas, da je objavljen razpis za vpis v Glasbeno in baletno šolo v Lenartu z naslednjimi datumi:

  • 11. maj 2022, ob 18.00 – predstavitev Glasbene in baletne šole v Domu kulture v Lenartu
  • 20. maj 2022, od 16.00 do 18.00 – dan odprtih vrat v Glasbeni in baletni šoli v Lenartu
  • 25. maj 2022, in 30. maj 2022, od 17.00 do 19.00 – preizkusi glasbenih in baletnih sposobnosti v Glasbeni in baletni šoli v Lenartu

Vljudno vabljeni. ___________________________

(Skupno 78 obiskov, današnjih obiskov 1)

PLESNI UTRINKI PRI SVETI ANI

Twirling klub Aninih mažoretk je po dvoletnem premoru ponovno organiziral tradicionalno prireditev Plesni utrinki pri Sveti Ani. Dekleta so se prireditve že zelo veselila, saj je bilo v zadnjem času bistveno manj nastopov kot bi si to želeli.  Zahvaljujemo se občinstvu za vse spodbudne aplavze, staršem za podporo in vsem, ki ste pripomogli k organizaciji prireditve.

Upravni odbor TKAM

 

 

(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1)

NOVI ŠOLSKI AVTOBUS

Spoštovani,

od dne 20. 4. 2022, smo na OŠ Sveta Ana veseli nove pridobitve od Občine Sveta Ana, gre za NOVI PRESTIŽNI AVTOBUS, znamke Mercedes za namene šolskih prevozov. S tem je prišlo do zamenjave avtobusa znamke IVECO, ki je bil že dotrajan in tehnično močno pomanjkljiv oziroma neustrezen za šolske prevoze.

Našim otrokom in staršem z veseljem poročam o novi pridobitvi in hkrati opozarjam na skrbno in dosledno ravnanje z novim avtobusom, čistočo, pravilno uporabo varnostnih pasov, itd. V primeru zaznave kršitve, poškodb oziroma neupoštevanja pravil bomo morali ustrezno ukrepati. Ampak verjamem, da to sploh ne bo potrebno, ker se verjetno vsi veselimo novega vozila in se zavežemo, da ga bomo skrbno negovali.

AVTOBUS JE NOV IN LEP, SKRBIMO, DA TAK TUDI OSTANE.

Na tem mestu se zahvaljujem svetnikom Občine Sveta Ana, županu g. Silvu Slačku in podžupanu g. Martinu Brezniku, da so nam omogočili novo pridobitev.

S spoštovanjem!

ravnatelj, Aleksander Šijanec, prof. ____________________________

(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)

VPIS V VRTEC 2022/2023 – 2. ROK

Spoštovani starši!

Osnovna šola Sveta Ana – ENOTA VRTEC obvešča starše predšolskih otrok, da lahko za šolsko leto 2022/23 vpišejo svoje otroke.

Drugi rok vpisa v vrtec bo potekal od 9. 5. 2022 do 13. 5. 2022.

Za osebni obisk se predhodno najavite na e-naslovu metka.jancar@sveta-ana.si, da se dogovorimo za prosti termin.

Vlogo pa lahko oddate tudi po pošti (OŠ Sveta Ana- enota vrtec, Sveta Ana 14, 2233 Sveta Ana), preko e-pošte (skenirana vpisnica na naslov metka.jancar@sveta-ana.si) ali v poštni nabiralnik pred vhodom v OŠ Sveta Ana.

Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko prejmete na povezavi na spletni strani www.sveta-ana.si.  Otroci, ki so v vrtec že vključeni, ne potrebujejo novega vpisa.

O sprejemu otroka v vrtec bodo starši pisno obveščeni po obravnavi vseh vlog.

Za vse dodatne informacije Vam je na voljo svetovalna delavka na e-pošti metka.jancar@sveta-ana.si.

Vljudno vabljeni!

(Skupno 58 obiskov, današnjih obiskov 1)

ZAHVALA DOBRIM LJUDEM

Vsem, ki ste pomagali Ukrajini, se iskreno zahvaljujem. Zbrali smo ogromno. Zbrali smo približno triindvajset škatel. Od tega osem škatel higienskih pripomočkov, dve škatli hrane za živali, tri škatle kosmičev in mleka, tri škatle testenin, eno škatlo hrane brez glutena, eno škatlo moke in soli, eno škatlo s konzervami, eno škatlo s sladkarijami, eno škatlo pijač, eno škatlo splošnih živil (oreščki, kava, …) in eno škatlo riža.

S sošolci smo se med akcijo povezali in dobro sodelovali. Bili smo veseli ter hvaležni.

Svit Kos, 6. razred

Spoštovani starši, otroci in spoštovani dobri ljudje. Zahvaljujemo se vam za darove, ki ste jih namenili za ljudi v Ukrajini. Danes bomo zbran material odpeljali na Karitas, ki bo z donacijami razpolagal po svoji strategiji.

Zahvala gre tudi gasilskemu društvu Sveta Ana, predsedniku gospodu Gregorju Laseckiju za dobrosrčno uporabo prostorov gasilskega doma za namene zbiranja.

Hvala za vaš kamenček, ki bogati naš skupni mozaik.

Otroci, učenci in zaposleni šole ter vrtca OŠ Sveta Ana _________________________________

 

 

 

(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1)

POMAGAŠ? MI POMAGAMO!

Kako se počutiš, ko pomagaš?

Jaz se počutim odlično! Prav ponosen sem nase in vse ostale, ki sodelujejo. Vesel sem, da imam vsaj možnost, da lahko pomagam. Mi, (6.a) smo se zbrali oziroma smo dobili priložnost, da sodelujemo pri zbiranju hrane in higienskih pripomočkov za pomoč žrtvam vojne v Ukrajini. Naredili smo plakate, da bi nam ta akcija čim boljše uspela. Po mojem nam kar dobro uspeva. Ob zbiranju pa se tudi zabavamo. Uredili smo si prostor in sedaj tam urejamo živila ter higienske pripomočke.

Akcija poteka od 6. do 8. aprila. Ob urah: 7.00 – 8.00 in 12.20 – 14.00. Akcija poteka v gasilskem domu Sveta Ana. Zbiramo pa higienske pripomočke (zobna ščetka, pasta, milo,…), hrano za otroke (namazi, bomboni,…), hrano za živali (briketi, mačja hrana,…) in osnovna živila (moka, sladkor, konzerve, testenine,…)

Ob sodelovanju v akciji večkrat pomislim, kako rad bi videl vesele obraze ljudi, ki bodo prejeli podarjene dobrine. Si že predstavljam te vesele obraze!

Skupaj nam lahko uspe!!!

Svit Kos, 6.a

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST