Skoči na glavno vsebino
Select Page

Otroci iz Rdeče igralnice na poligonu varne vožnje

V okviru projekta Varno v vrtec in šolo smo na stadionu pri osnovni šoli otrokom pripravili poligon varne vožnje. Mladi nadobudneži so se preizkušali v dveh vlogah – kot pešci in kot vozniki. Ob igri smo urili upoštevanje prometnih predpisov za varno vožnjo ter pravil za pešce v prometu. Za red, nadzor ter morebitne »prekrškarje« je skrbel policist Pavli. Aktivnost je potekala v prijetnem in veselem vzdušju, dejavnost je združevala koristno z zabavnim.

 

Za lažji prehod iz vrtca v šolo

PROJEKT ZA LAŽJI PREHOD IZ VRTCA V ŠOLO

Osnovni namen je zagotoviti otrokom lažji prehod iz vrtca v šolo ter doseči boljše počutje in pripravljenost prvošolčkov v šoli. Bodoči prvošolci bodo tekom leta dobro spoznali šolo. Že pred vstopom bodo spoznali učiteljico, kar zmanjša strah in nelagodje pred novo osebo. Tako ob vstopu v šolo nimajo večjih težav s prilagajanjem na novo okolje. Strokovni delavci bodi izvajali različne dejavnosti, ki bodo otrokom olajšale prehod iz ene ravni izobraževanja na drugo raven.

Vzgojitelji, učitelji 1. triade in drugi strokovni delavci se bodo strokovno usposabljali pod vodstvom Zavoda za šolstvo OE Maribor, s svetovalkama ga. Heleno Klobasa in ga. Leonido Novak.

Zelena Sveta Ana

PROJEKT ZELENA SVETA ANA

Potekal bo od 1. do 22. decembra pri Sveti Ani. Sodeluje tudi vrtec. Program je voden s strani lokalne skupnosti.

Trajnostna mobilnost – evropski teden mobilnosti

PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Od 16. do 22. septembra v Sloveniji obeležujemo evropski teden mobilnosti pod sloganom TRAJNOSTNO POVEZANI. 22. septembra 2022, je v sklopu tedna mobilnosti tudi Dan brez avtomobila.

Zato so učenci in učitelji, vzgojitelji ter vsi zaposleni na OŠ Sveta Ana, v petek, 23. 9. 2022, ko je bil športni dan, prišli v šolo peš,  s kolesom, s skirojem ali kako drugače. Seveda tisti, ki druge možnosti zaradi oddaljenosti od šole niso imeli.

Simbioza

PROJEKT SIMBIOZA

Simbioza je skupno ime za sodelovanje v različnih projektih, ki podpirajo temeljne vrednote našega zavoda: medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje.

Simbioza Skupnost je rezultat našega dela na področju spreminjanja slovenske družbe v trajno, vključujočo skupnost, ki se zaveda pomena tako izkušenj starejših kot energije mlajših. Področja sodelovanja: sodelovati pri promociji in izvajanju aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva, vseživljenjskega učenja, informacijsko komunikacijskih tehnologij, zdravja, telesne aktivnosti itd. in tako prispevati k vključujoči družbi.

Sobivanje

PROJEKT SOBIVANJE

Projekt Sobivanje je zasnovan in registriran program Šole sobivanja. Šola sobivanja združuje projekte iz vseh področij trajnostnega razvoja in celostno obravnava tematiko tega. Še posebej so k posameznim projektom programa povabljene vzgojno-izobraževalne ustanove, šole in vrtci. Priznanje Šola sobivanja prejme šola ali vrtec, ki v šolskem letu sodeluje vsaj v dveh projektih društva. Mentor prejme priznanje za vsak projekt posebej, ki ga društvo Sobivanje izvaja na nacionalnem nivoju.

Korak k sončku

KORAK K SONČKU

Razvojno-raziskovalni projekt o spoznavanju in sprejemanju drugačnosti »Korak k Sončku«.

V šolskem letu 2022/23 bomo sodelovali z Zvezo Sonček pri projektu Korak k sončku. Temeljni cilj projekta, ki ga je podprl tudi Zavod za šolstvo RS, je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo in obenem ozaveščanje družbe o vključevanju.

Z izvajanjem projekta želimo podpreti oblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa brez ovir in opozoriti na principe vključevanja, kot so pozitiven odnos do drugačnosti, odgovornost in profesionalnost vseh v tem procesu.

Cilji projekta so:

  –          sprejemati in razumeti vsakršne drugačnosti,
  –          oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom z invalidnostjo omogočila enake možnosti, kot jih imajo sovrstniki,
  –          seznaniti strokovne delavce v vrtcih in šolah z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno–izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,
  –          medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
  –          strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in s starši,
  –          svetovanje staršem.
  1. oktober – Svetovni dan cerebralne paralize: »Podprite me tam, kjer sem močan, in moje šibkosti bodo izginile!«.

Športni program zlati sonček

ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK

Projekt je namenjen našim najmlajšim, starim 6 do 8 let. Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. Športni program Zlati sonček pri najmlajših ponuja možnost uresničevanja vsega naštetega. Z njim lahko popestrimo redni vzgojno-izobraževalni proces in dela v društvih. Zaradi privlačnih vsebin, kot so rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo, spretnosti z žogo pa projekt vključujejo tudi drugi programi, namenjeni otrokom. 

Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju.

Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin v vrtcu in v osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s področij umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali zapostavljati. Največ pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.

Veter v laseh

VETER V LASEH

Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh se pod sloganom S športom proti zasvojenosti odvija v številnih krajih po vsej Sloveniji že več kot dve desetletji. Glavna cilja sta ponudba brezplačnih športnih aktivnosti in osveščanje otrok in mladostnikov o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti in negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti ter spodbujanje in usmeritev mladih in družin v aktivno preživljanje prostega časa in redno športno udejstvovanje.

V sklopu akcije so otrokom in mladim na voljo raznolike športne aktivnosti v obliki brezplačnih enodnevnih dogodkov, ki imajo cilj ozaveščanja o pomenu gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa kot alternative vsem oblikam zasvojenosti. Organizacija in izvedba športnih dogodkov akcije Veter v laseh ne temelji na principu tekmovalnosti, temveč promovira ideje igre, zabave, enakosti, solidarnosti, strpnosti, varovanja okolja, varovanja zdravja, prostovoljstva, spoštovanja in miru, hkrati pa mladim zagotavlja zadostno količino raznovrstnih športnih znanj, razumevanje pojavov in procesov pri športni dejavnosti ter razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. Vsebina dogodka, ki je sestavljena iz raznovrstnih športnih panog, je prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju.

Promoviranje ideje programa Veter v laseh, mladim zagotavlja pridobitev raznovrstnih športnih in razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. Vsebina in zvrst športne prireditve je prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju. Enodnevni dogodek planiramo ob zadnjem športnem dnevu, 25. 5. 2023.

S srcem med ljudi

S SRCEM MED LJUDI

Šestošolci bodo v tem šolskem letu deležni delavnic na temo občloveških vrednot: spoštovanje, ljubezen, pogum, prijateljstvo, mir, nenasilje, itd. Cilj projekta je opolnomočiti mlade ljudi, da svet naredijo boljši, varnejši in pravičnejši za vse. Delavnice bodo izvajale pedagoginja, razredničarki in mentorji Društva za boljši svet.

Mreža gozdnih vrtcev in šol slovenije

MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE

Z osnovno šolo Sveta Ana se v letu 2022/2023 prvič vključujemo v projekt Mreža gozdnih vrtcev in šol. Menimo, da živimo gozdno pedagogiko že veliko let, saj imamo čudovite pogoje, ki nam omogočajo stik z naravo in bližnjimi gozdovi. Vzgojitelji in razredniki se velikokrat z otroki in učenci odpravijo v naravo in izkoristijo možnosti za vključitev učnega načrta tudi izven učilnice.  Sedaj se bomo tega lotili še bolj načrtno in sistematsko, saj menimo, da ima učenje v naravi zelo velik pomen pri celostnem razvoju otroka. Narava sama po sebi deluje zdravilno, otroci pa se zunaj počutijo bolj svobodno, krepijo socialne spretnosti kot so vztrajnost, pogum, moč, volja, strpnost, prav tako si krepijo samozavest in samopodobo, se aktivno in izkustveno učijo drug od drugega. V takšnem okolju in pod takšnimi pogoji so veliko bolj dovzetni za učenje. Zavedamo se, da lahko otrokom damo veliko več, da jim lahko omogočimo kvalitetno, zdravo in ljubeče vzgojno izobraževanje. V projekt se vključujemo s štirimi oddelki osnovne in podružnične šole (2. in 3. razredi).

Mednarodni mesec šolskih knjižnic

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

Projekt, s katerim nas vabi IASL – International Association of School Librrianship k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. Odvijal se bo v mesecu oktobru. V slovenskem prostoru poskrbi za koordinacijo Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenija.

Letošnji moto je »branje za globalni mir in življenje v harmoniji«, ki nas bo opominjal na razmišljanje o miru in harmoniji ter branju. Z izvedbo različnih dejavnosti bomo pomagali razumeti in voditi k večjemu razumevanju ter sočutju v ožjem in širšem pomenu/prostoru.

Krokus

KROKUS

Projekt Krokus je projekt, namenjen mladim od desetega leta dalje, da bi se spominjali vseh otrok, ki so umrli v holokavstu. Nastal na Irskem na pobudo združenja HETI (Holocaust Education Ireland). Združenje mladim in šolarjem, starim 10 let in več, podarja čebulice rumenih krokusov  (žafrana), da jih posadijo v spomin na 1,5 milijona judovskih otrok, ki so umrli v holokavstu, in v spomin na tisoče drugih otrok, ki so bili žrtve nacističnih grozodejstev. Rumeni cvetovi spominjajo na rumene Davidove zvezde, ki so jih bili Judje prisiljeni nositi v času nacistične vladavine. Krokus cveti proti koncu januarja, približno v času mednarodnega dneva spomina na žrtve holokavsta (27. januar). Ko ljudje občudujejo rože, učenci razložijo, kaj predstavljajo in se spomnijo otrok, ki so umrli v holokavstu.

Superbralnica

SUPERBRALNICA

Šolski projekt superbralnica se bo izvajal že 6. sezono v okviru šolske knjižnice. S sodelovanjem si bodo učenci lahko pridobili naziv superbralca ali naj superbralca šole. V prvi vrsti pa nudi zabavo, ki pri učencih pripomore, da vložijo še več nujno potrebnega napora za branje. S tem si večajo bralne izkušnje, interes po branju, bogatijo besedni zaklad in razvijajo ustvarjalno domišljijo.

IBBY – Bralno spodbujevalne akcije

IBBY – BRALNO SPODBUJEVALNE AKCIJE

BRALNOSPODBUJEVALNA AKCIJA, ki je akcija v sklopu Mednarodne zveze za mladinsko književnost – IBBY in jo v slovenskem prostoru zastopa Slovenska sekcija IBBY, ki je združenje slovenskih strokovnjakov, avtorjev mladinske književnosti, knjižnic …

S svojimi dejavnostmi se priključimo mednarodni bralnospodbujevalni akciji, ki traja od 21. marca – mednarodnega dneva poezije, prek 2. aprila – mednarodnega dneva knjig za otroke, 23. aprila – svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic, Noči knjige do konca šolskega leta. Pri načrtovanju dejavnosti nas vodi poslanica, ki jo vsako leto pripravi ena izmed držav članic IBBY in s tem spodbujamo interes do branja pri otrocih v vrtcu, učencih v šoli, starših in strokovnih delavcih.

Nacionalna in mednarodna izmenjava bralnih kazalk

NACIONALNA IN MEDNARODNA IZMENJAVA BRALNIH KAZALK

Je projekt v katerem učenci izdelajo bralne kazalke in jih izmenjajo z učenci iz drugih držav. Partnersko šolo nam v projektu dodelijo organizatorji. Izmenjava kazalk poteka v mesecu oktobru in novembru po navadni pošti. Projekt je preprost in zabaven, ki spodbuja učence k ustvarjalnosti, branju, obiskovanju knjižnic, spoznavanju novih dežel in raziskovanju drugih kultur. Učenci imajo možnost navezati stike z učenci iz partnerskih šol.

Nacionalni projekt izmenjave bralnih kazalk pa poteka v okviru Slovenije. Učenci prav tako izdelajo bralne kazalke in jih izmenjajo z učenci partnerske šole v Sloveniji.

Eudamus

EUDAMUS

Evropsko združenje za glasbo v šolah (EAS) je mreža glasbenega izobraževanja. Povezuje vse, ki se ukvarjajo z glasbeno vzgojo (učitelji, raziskovalci, študenti, glasbeniki, politiki) za izmenjavo znanj in izkušenj v praksi, raziskovanju ter zavzemanju za visokokakovostno glasbeno izobraževanje, ki je dostopno vsem mladim. EAS je dal pobudo za Evropski dan glasbe v šoli (EuDaMuS), da bi otrokom, učiteljem, staršem in drugim omogočil praznovanje glasbenega izobraževanja.

Naša mala knjižnica

NAŠA MALA KNJIŽNICA

NMK je mednarodni projekt, ki v sodelovanju s KUD Sodobnost Interational skupaj soustvarja in sodeluje pri promociji bralne kulture in spodbuja veselje do branja. Projekt bo potekal v času podaljšanega bivanja v prvi triadi, in sicer tako, da bodo otroci brali knjige iz sedmih držav in reševali zabavne naloge v Ustvarjalniku, ki jih dobijo v dar. Zraven tega lahko dobijo in preberejo pismo presenečenja ter sodelujejo v različnih povezovalno-bralnih akcijah: ustvarjanje NAJ bralnega kotička, izmenjava knjižnega junaka z drugo šolo, izdelava bralnega vlakca, obiski avtorjev in ilustratorjev, sodelovanja pri literarno-likovnem natečaju in drugih nagradnih nalogah.

Pasavček

PASAVČEK

Projekt je namenjen učencem prve triade in se zavzema za otrokovo varno vključenost v promet. Tako je temeljni cilj projekta spodbujanje varne vožnje otrok v avtomobilu in uporabo otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov. Cilje projekta smo združili s cilji iz učnega načrta, zato želimo vse dejavnosti projekta smiselno vpeljati v pouk pri različnih predmetih in jih izvajati kontinuirano do konca šolskega leta. Učence bomo prav tako spodbujali, da svojo aktivnost usmerijo na opozarjanje odraslih glede uporabe varnostnih pasov, tako da lahko posredujejo svoja sporočila in opozorila odraslim ali širše v svojem okolju. Prav tako želimo aktivno vključiti čim več učiteljev, staršev in drugih oseb, ki nam bodo pripomogli k dosegu ciljev (policist, reševalec …).

Varno na kolesu

VARNO NA KOLESU

Projekt je namenjen učencem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit. Z nalogami želimo učence spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa in varni udeležbi v prometu.

DOSTOPNOST